Kontakty

ZLK, s.r.o.                                                                                           ZLK – nástrojáreň, s.r.o.
Pplk. Pľjušťa 47                                                                                 Pplk. Pľjušťa 47
909 01 Skalica                                                                                    909 01 Skalica
                                                                                                                 Prevádzka: Horská cesta 19, Skalica

Sekretariát
Tel.: +421 34 664 92 74                                                                    Tel.: +421 34 621 20 03
e-mail: zlk@zlk.sk                                                                            e-mail: nastrojaren@zlk.sk 
    

Obchodné údaje ZLK s.r.o.:
IČO: 44817177                                

DIČ:2022869651                                                                                                                                                          Reg.: Zapísaná na Okr. súde Trnava,  odd. Sro, vl.č. 24160/T                                                         Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodné údaje ZLK – nástrojáreň s.r.o.:
IČO: 47967161                                

DIČ:2024170456                                                                                                                                                         Reg.:Zapísaná na Okr. súde Trnava,  odd. Sro, vl.č. 35239/T                                                                 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Konatelia: